Languages


Bilimsel Etkinlikler

Merkez tarafından düzenlenen konferans, çalıştay ve seminerlerin amacı, katılımcıları büyük veri ve veri analitiği konularında, genele hitap eden konuşmalardan son bilimsel gelişmeleri anlatan konuşmalara kadar, farklı seviyelerde bilgilendirmek; böylece bu konularda duyulan eğitim ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktır.

Konferans ve seminerlerden farklı olarak, tematik odaklı çalıştaylarda, katılımcıların hem birbirleriyle hem de eğitmenle etkileşim içinde olmalarını sağlayacak bir formatla bilgi alışverişinde sağlamak, endüstri ile ortak proje girişimlerinde bulunmak, niş alanlarda ilgili katılımcı grupları ile teknik analizler yapılması planlanmaktadır.

Geçmiş Etkinlikler

  • Nesin Matematik Köyü'nde "Yapay Öğrenmenin Matematiksel Temelleri" isimli iki yaz okulu düzenledik. Bu okulların ilki 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında, ikincisi ise 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapıldı.
  • Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı ve Novusens tarafından düzenlenen "Veri Analitiği ve Büyük Veriye Bakış" konulu etkinlik 20 Ekim 2014 tarihinde Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. 100'ün üzerinde katılımcının bulunduğu bu etkinlikte konuşmacılar dünyada ve Türkiye'de büyük veri kavramıyla birlikte farklı uygulamalar üzerine birikimlerini ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.
  • Link: Veri Analitiği ve Büyük Veriye Bakış